H magasin for humanisme
forside

Ekspertene deler: Hvordan snakke om Andrew Tate?

Hva gjør du om tenåringen ditt får sansen for Andrew Tate eller uttrykker Tate-inspirerte holdninger? Her er ekspertenes tips.

Andrew Tate

JACK CHEN

Tidligere Subjekt-skribent og Tate-kjenner

 • Vis interesse. Spør sønnen din hva han liker med Andrew Tate. Om det er rikdommen han ser opp til, så kan dere snakke om hvilke utdanninger han kan ta for å få god lønn.
 • Kvinnefiendtlige holdninger bør utfordres ved å stille gode spørsmål: Hvis alle oppførte seg sånn mot jenter, ville det vært lurt? Ville du likt om menn snakket om søsteren din på den måten? Hvis du var jente, tror du at du bare ville brydd deg om rike menn?
Bilde av Jack Chen
Jack Chen. Foto: Privat Foto: privat

SIRI ØYSLEBØ SØRENSEN

Professor i kjønns- og mangfoldsstudier og leder for Senter for kjønnsforskning, NTNU

 • Ta diskusjonen og prøv å utfordre argumentasjonen, uten å avvise eller fordømme. Det er ikke en avgrunn mellom mainstream kultur og det vi oppfatter som ekstremt, radikalt og fjernt. Det er masse små forbindelser som gjør at vi kan ha kontakt. Prøv å se hele bildet, ha samtaler og prøv å forstå.

INGER SKJELSBÆK

Professor og leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO

 • Gå i dialog med gutter og menn med ekstreme holdninger. Prøv å finne ut hva de er opptatt av, og hvorfor en som Tate er attraktiv for dem.
 • Vit at de som graver seg ned i ekstreme universer kan komme seg ut av dem. Studier av høyreekstreme menn som har forandret mening, viser at det er to typer opplevelser som var avgjørende for endringen. Det ene var at de ble fedre og tenkte annerledes om seg selv og sin rolle i verden. Det andre var at de opplevde "surprising acts of kindness", altså at de ble møtt av forståelse og følte seg sett på en overraskende måte i motsetning til å bli avvist.

PSYKOLOG INGRID KRISTINE ASPLI OG HELSESYKEPLEIER HALDOR KRISTIANSEN

Kolleger i skolehelsetjenesten i Stavanger kommune

 • Ikke vær enig! Vi som jobber i skolen ser at noen foreldre blir hakket for aksepterende. Særlig bør fedre si at de tar avstand fra Tates kvinnesyn. Men det må kombineres med ro og interesse, ellers kan barnet føle seg avvist.
 • Et triks er å skru ned tempoet, vær undrende og nysgjerrig og si "dette vil jeg snakke med deg om" eller "fortell meg hva du er opptatt av". Prøv å lytte og forstå først. Hva ligger bak holdningene? Kan det være at det handler om at gutten din føler seg mislykket fordi alle kompisene kom inn på A-laget i fotball og ikke han? Kan det være noe i selvfølelsen han prøver å justere?
 • Prøv å forstå hva det er som er appellerende med Tate, ikke vær nedlatende og unngå polariserende språkbruk som "kvinnehater" eller "idiot".
 • Hjelp barnet ditt med å finne ut hvordan han blir en mann som får respekt uten å bli en dust. Vis hvordan han skal oppføre seg, ikke bare si det. Finnes det andre solide forbilder enn Tate, som kan vise barnet ditt fruktbare måter å håndtere livets problemer på?
 • Vær opptatt av hvem vennene til barnet ditt er. I tenårene er det ikke omsorgspersonene som er den viktigste kilden til barnets selvfølelse, det er det jevnaldrende som er.
Lars Halse Kneppe: Foto: Anna-Julia Granberg

LARS HALSE KNEPPE

Psykolog i Psykologisk-pedagogisk tjeneste i Oslo

 • Vær nysgjerrig på ungdommens opplevelser og perspektiver, samtidig som du er tydelig på egne verdier. Når ytringer og holdninger går for langt, må du som voksen sette grenser for hva som er greit og ikke greit. Det er ikke nødvendig å være enig for å få til en god samtale.