H magasin for humanisme
forside
MArte Spurkland
Redaktør

Hva er H magasin?

H er et magasin som sier noe om hvordan det er å være menneske – i seg selv, i samfunnet og i verden.

HVA BETYR DET?

Ord som nysgjerrighet og forståelse er viktig for oss i H magasin. Vi er også glade i å fordype oss.

Og når vi undersøker de store spørsmålene og utfordringene som preger vår tid og virkelighet, søker vi også etter mulige løsninger. Vi vil heller bidra til å bygge broer enn til å gjøre avgrunner og kløfter dypere.

Går vi inn i mørket, tar vi med oss hodelykt.

Hvordan får du tilgang til magasinet?

Vi er først og fremst et 100-siders papirmagasin. Men vi publiserer også noen utvalgte artikler digitalt på denne nettsiden.

→ Les saker fra tidligere utgaver her.

Hvem utgir H magasin?

Hs undertittel er magasin for humanisme. 

Det utgis av Humanist forlag, som eies av Human-Etisk Forbund

H magasin redigeres etter redaktørplakaten og vi velger saker og temaer som bygger på humanistiske prinsipper.

Hvordan får du tilgang til H magasin?

H magasin gis ut tre ganger i året. Medlemmer i Human-Etisk Forbund får magasinet tilsendt gratis i posten. Neste utgave gis ut i juni 2024.

→ Ikke medlem allerede? Meld deg inn gratis så ettersender vi deg den nyeste utgaven.

→ Ikke-medlemmer kan abonnere via Tekstallmenningen.