H magasin for humanisme
forside
Redaktør

Verden kjennes på kroppen

Velkommen hit!

Kjære leser! Du har nå funnet veien til H magasins nettside. Velkommen skal du være.

Marte Spurkland holder første utgave av H magasin.
Foto: Pavel Storozhuk

Hva er H magasin?

H magasin lanseres 25. oktober 2023. Vi er først og fremst et 100-siders papirmagasin. Men vi finnes også på denne nettsiden.

Her presenterer vi et lite utvalg saker som vi håper vil berøre, opplyse og gi innsikt. Og som sier noe om hvordan det er å være menneske – i seg selv, i samfunnet og i verden.

Hs undertittel er magasin for humanisme. 

Det utgis av Humanist forlag, som eies av Human-Etisk Forbund. 

H magasin redigeres etter redaktørplakaten og vi velger saker og temaer som bygger på humanistiske prinsipper.

Hva betyr det?

Ord som nysgjerrighet og forståelse er viktig for oss i H magasin. Vi er også glade i å fordype oss.

Og når vi undersøker de store spørsmålene og utfordringene som preger vår tid og virkelighet, søker vi også etter mulige løsninger. Vi vil heller bidra til å bygge broer enn til å gjøre avgrunner og kløfter dypere. Går vi inn i mørket, tar vi med oss hodelykt.

Hvordan får du H magasin?

H magasin gis ut tre ganger i året. Medlemmer i Human-Etisk Forbund får tilsendt gratis. Ikke-medlemmer kan abonnere via Tekstallmenningen.

Noen av sakene fra utgave 1 kan du lese her på nettsiden.

Kroppen og livet

Som rød tråd gjennom H mags første utgave går temaet kropp. 

For verden og hverdagen kjennes på kroppen. Og kroppslige erfaringer kan være utgangspunkt for selvrefleksjon, ny innsikt og viktige samtaler.

Vi håper at du vil bli med H magasin videre. Til den neste papirutgaven, som kommer i februar 2024, og til videreutviklingen av denne nettsiden.